Публічна оферта

Інтернет-магазин “Nellys-charm” в особі ФОП Король Володимира Євгеновича ЄДРПОУ 2175922192, розташований на доменному імені nellys-charm.com, іменований надалі “Продавець”, публікує публічну оферту про продаж товару дистанційним способом.

 1. Визначення термінів
  1. Публічна оферта ( далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі – продажу Товару дистанційним способом (далі –  «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
  2. Замовлення Товару на Сайті Інтернет-магазину – позиції зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на Сайті Інтернет-магазину.
  3. Товар – об’єкт (предмет одягу, аксесуар, взуття, постільна білизна), представлений для продажу в Інтернет магазині.
  4. Картка товару – це інформація про Товар, розміщена в Інтернет-магазині. Коротка картка Товару дає можливість переглянути більшу кількість товарів на одній сторінці. Детальна картка більш повно і детально представляє сам Товар.
  5. Продавець – індивідуальний підприємець
  6. Покупець – Будь-яка дієздатна фізична особа, яка акцептувала публічну оферту на умовах цієї оферти, що розміщують Замовлення, які представлені на сайті nellys-charm.com і всіх його піддоменах для своїх особистих, побутових та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
  7. Інтернет магазин – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): nellys-charm.com, а також його субдоменах.
  8. Пункт видачі замовлень – відокремлений підрозділ Інтернет магазину, що здійснює видачу Замовлень Покупцям, які вказали адресу відповідного пункту видачі замовлень в якості місця доставки
  9. Особистий кабінет – Персональний і не доступний третім особам розділ Сайту Інтернет-магазину, який служить з метою оформлення Замовлень і оформлення Послуг, а також отримання спеціальних пропозицій відповідно до цих Правил, доступ до якого здійснюється після реєстрації шляхом введення аутентифікаційних даних Покупця.
  10. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом nellys-charm, організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
  11. «Користувач сайту nellys-charm» (далі Користувач) – особа, що має доступ до сайту nellys-charm, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту nellys-charm.
  12. «Сайт nellys-charm» – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): nellys-charm.com, а також його субдоменах.
  13. «Cookie» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігаємий на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
 2. Загальні положення
  1. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця.
  2. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не вказано на Сайті Інтернет-магазину.
  3. Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, матеріал в Картці товару.
  4. Адміністрація має право самостійно і без повідомлення Покупця відбирати відгуки для публікації, в тому числі:

   • залишати відгуки про Товари, розміщені на Сайті Інтернет-магазину, ставити оцінки Товарам при використанні Сайту Інтернет-магазину може будь-який авторизований Покупець;

   • разом з відгуком Покупця буде опубліковано його ім’я, вказане ним в Особистому кабінеті Інтернет магазину;

   • не публікувати відгуки, зміст яких не відноситься до тематики роботи Сайту Інтернет-магазину, здійснення покупок на ній;

   • не публікувати відгуки, зміст яких не відноситься до реального досвіду використання відповідного Товару;

   • не публікувати відгуки, які містять ненормативну лексику, висловлювання образливого характеру, в тому числі фотографії та зображення, неприпустимі до публікації з етичної точки зору;

   • не публікувати відгуки, коментарі, що містять посилання на інші веб-сайти, персональні дані третіх осіб;

   • видалити опублікований відгук в будь-який час;

   • самостійно визначати термін, протягом якого відгуки вважаються актуальними і на який вони публікуються на Сайті Інтернет магазину.

  5. Покупець має право зареєструватися на сайті тільки 1(один) раз, тобто може мати тільки один Особистий кабінет.

  6. Покупець погоджується, що залишені ним відгуки та поставлені оцінки можуть бути опубліковані і використані Адміністрацією на Сайті Інтернет-магазину або на сайтах третіх осіб без додаткової згоди Покупця. При цьому відгуки та додані до нього зображення публікуються і використовуються «як є» зі збереженням авторської граматики і пунктуації, під ім’ям Покупця, зазначеним в Особистому кабінеті. Покупець несе відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в залишених ним відгуках.

  7. Покупець погоджується з тим, що розміщені ним на Сайті Інтернет-магазину повідомлення і матеріали можуть бути використані nellys-charm, в тому числі в інших сервісах і додатках nellys-charm, в рекламних або маркетингових матеріалах, що розміщуються на ресурсах nellys-charm в мережі Інтернет, а також на інших ресурсах і сайтах в мережі Інтернет, для залучення уваги інших споживачів до Інтернет-магазину в цілому або до Товарів і послуг третіх осіб, як із зазначенням автора повідомлення або матеріалу (в якості імені автора при цьому буде, яке він вказав при реєстрації або в налаштуваннях своїх даних в Особистому кабінеті), так і без цього, без обов’язку надавати звіти про використання таких повідомлень і матеріалів, без необхідності отримання спеціального дозволу Покупця і без виплати авторської винагороди, на території всього світу без обмеження строку з правом nellys-charm надавати зазначені права використання таких повідомлень і матеріалів третім особам.

  8. Адміністрація має право Скасувати Замовлення з безготівковим способом оплати після закінчення 24 годин з моменту оформлення, в разі не надходження оплати.

  9. Заяви, в тому числі претензії щодо Товарів, приймаються за адресою електронної пошти: info@nellys-charm.com. у разі направлення претензії по електронній пошті, Покупець дає згоду на отримання відповіді на таку претензію так само в електронному вигляді.

 3. Ціна товару
  1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Сайті Інтернет-магазину.
  2. Ціна Товару вказується в гривнях України, в доларах США, в рублях Російської Федерації, валюта залежить безпосередньо від вибору країни на Сайті Інтернет-магазину, і включає в себе податок на додану вартість.
  3. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома покупця з моменту такої публікації.
  4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
  5. Зміна продавцем ціни на оплачений покупцем Товар не допускається.
  6. Продавець вказує вартість доставки Товару на Сайті Інтернет-магазину, докладніше можна дізнатися в розділі «Доставка товарів».
  7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем грошових коштів.
  8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар виробляються способами, зазначеними на Сайті Інтернет-магазину в розділі «Способи оплати».
 4. Оформлення замовлення
  1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сервіс Сайту Інтернет-магазину https://nellys-charm.com/uk/cart-uk/.
  2. При реєстрації на Сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну реєстраційну інформацію:
   • прізвище, ім’я покупця або вказаної ним особи (одержувача);
   • адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
   • адреса електронної пошти;
   • контактний телефон.
   • Продавець зобов’язується обробляти персональні дані Покупця і забезпечувати їх конфіденційність в порядку, встановленому чинним законодавством.
  3. Найменування, кількість, асортимент, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику покупця на Сайті Інтернет-магазину.
  4. Якщо продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
  5. Здійснюючи Замовлення, Покупець підтверджує, що:
   • а) повністю ознайомився з положенням цієї Оферти і приймає їх;
   • б) повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання укладеного з nellys-charm договору;
  6. Здійснюючи Замовлення, Покупець погоджується з тим, що nellys-charm може доручити виконання Договору третій особі, залишаючись відповідальним за його виконання перед Покупцем.
  7. nellys-charm має право заблокувати для Покупця можливість здійснення Замовлення у разі неодноразового скасування здійснених Покупцем Замовлень, а також у разі порушення Покупцем цих Правил.
  8. Оформляючи Замовлення на Сайті Інтернет-магазину, Покупець погоджується на отримання:(а) електронних листів / push-повідомлень, які nellys-charm може направити Покупцеві; (б) повідомлень (SMS) на телефонний номер, вказаний Покупцем, а також (в) дзвінка з пропозицією оцінити якість роботи Інтернет магазину на телефонний номер, вказаний Користувачем.
  9. Покупець зобов’язується оплатити замовлений Товар відповідно до цих Правил.
  10. До моменту здійснення Замовлення Покупець зобов’язується ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти, а також придбання Товарів на Сайті Інтернет магазину. При цьому очевидні помилки, включаючи помилки, допущені в описі Товару або в описі послуги, юридично зобов’язуючими не є.
  11. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на Сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через сервіс Сайту Інтернет-магазину https://nellys-charm.com/uk/cart-uk/. після оформлення Замовлення через сервіс Сайту Інтернет-магазину https://nellys-charm.com/uk/cart-uk/ дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеному в п.4.2. справжньої Оферти.
  12. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення.
  13. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
  14. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту отримання Продавцю повідомлення про намір Покупця придбати Товар.
  15. nellys-charm має право вимагати від Покупця 100% передоплати замовленого Товару. nellys-charm має право відмовити Покупцеві в оформленні Замовлення і доставці Товару при відсутності такої оплати.
  16. Покупець може використовувати технологію cookie, веб-маяки, пікселі, локальне сховище браузера Покупця, скрипти, ідентифікатори, інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту для надання ряду послуг.
   1. Продавець використовує cookie для таких цілей: переваги, послуги, безпека, повідомлення, реклама, аналітика роботи Інтернет-магазину. Дана інформація не використовується для встановлення особи покупця і не підлягає передачі третім особам, за винятком дані можуть передуватися наступним третім особам:


    Системам зі збору статистики відвідувань (Google Analytics – https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/, Yandex.ru – http://legal.yandex.ru/confidential/);

   2. Покупець може відключити використання cookie через використовувані пристрої або браузер, або при вході в Інтернет магазин, що вплине на подальше використання Інтернет-магазину.
  17. Продавець має право направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail і sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження і т.п. Частота розсилок визначається продавцем самостійно, в односторонньому порядку.
 5. Доставка і передача товару Покупцеві
  1. Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів зазначених на Сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка товарів».
  2. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов’язаний у встановлений Договором орієнтовний термін доставити Товар у місце, вказане Покупцем, залежно від країни та його місцезнаходження.
  3. Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.
  4. Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки Замовлення і терміну доставки.
  5. Продавець намагається максимально дотримуватися узгоджені терміни доставки. Продавець не несе відповідальність за можливі затримки в доставці через непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця, які неможливо було передбачити.
  6. Покупець зобов’язується прийняти Замовлення в узгоджені терміни доставки. Доставлений Товар передається Клієнту, а при його відсутності – будь-якій особі, яка пред’явила підтвердження Замовлення або інший документ, що підтверджує оформлення доставки Товару.
  7. Інформація про Товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів Товарів.
  8. Повернення товару можливе в термін до 14 днів з моменту отримання Товару згідно із законодавством України, докладніше можна дізнатися на сторінці в розділі Сайту Інтернет-магазину «Повернення товарів»
  9. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як покупця, і достатні для доставки Покупцеві оплаченого ним Товару.

  10. nellys-charm має право не проводити доставку Товару Покупцеві «до дверей», в тому числі без 100% передоплати замовленого Товару, за адресою, вказаною при оформленні покупцем Замовлення, і передати Товар шляхом доставки в зазначений Покупцем Пункт видачі замовлень.

  11. Обов’язковою умовою повернення товару є:
   1. Відсутність слідів використання.
   2. Наявність фірмової етикетки і ярлика.
   3. Цілісність упаковки і комплектації.
   4. Товарний вигляд.
   5. Наявність товарного чека продавця.
  12. Відповідальність за цілісність і збереження Товару несуть транспортні компанії.
  13. Після отримання Замовлення претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.
 6. Форс-мажор
  1. Будь-яка зі Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Непереборної Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії російських або іноземних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-якої зі Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, прямо або побічно впливають на будь-яку зі Сторін, не розглядаються як Обставини непереборної сили, однак, у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій зі сторін виконати будь-які з її зобов’язань за цим Договором, Сторони зобов’язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.
 7. Відповідальність сторін
  1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
  2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в Інтернет-магазині мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.
 8. Інші умови
  1. Всі спори, пов’язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов’язань за цим Договором Сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.
  2. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, спори будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
Кошик