Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт nellys-charm, (далі – nellys-charm) розташований на доменному імені nellys-charm.com (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту nellys-charm.com (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління сайтом nellys-charm, організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. “Сайт nellys-charm” – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): nellys-charm.com, а також його субдоменах.

1.1.6. “Субдомени” – це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту nellys-charm, а також інші тимчасові сторінки, внизу якої вказана контактна інформація Адміністрації

1.1.7. “Користувач сайту nellys-charm” (далі Користувач) – особа, що має доступ до сайту nellys-charm, за допомогою мережі Інтернет і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту nellys-charm.

1.1.8. “Cookie” – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігаємий на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP – запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.9. “IP – адреса” -унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, через яку користувач отримує доступ на nellys-charm.

1.1.10. “Товар” – об’єкт (предмет одягу, аксесуар, взуття, постільна білизна), представлений для продажу в інтернет магазині.

1.1.11. “Інтернет магазин” – це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): nellys-charm.com, а також його субдоменах.

2. Загальні положення

2.1. Використання сайту nellys-charm Користувачем означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту nellys-charm .

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується до сайту nellys-charm (а так само його субдоменів). nellys-charm не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті nellys-charm.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

2.5. Покупець підтверджує свою згоду з тим, що:

  • реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) вказані їм добровільно;
  • реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) передаються в електронній формі через відкриті канали зв’язку мережі «Інтернет»;
  • дане Покупцем згоду на обробку його реєстраційних даних (в тому числі персональних даних) є безстроковим і може бути відкликана Покупцем або його законним представником, подачею письмової заяви, переданої nellys-charm.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання адміністрації щодо нерозголошення, крім випадків описаних у цій Політиці, і забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом адміністрації при реєстрації на сайті nellys-charm, при підписці на інформаційну e-mail розсилку або при оформленні замовлення, або при контактній формі зворотного зв’язку.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті nellys-charm і включають в себе наступну інформацію: 3.2.1. прізвище, ім’я, Користувача; 3.2.2. контактний телефон користувача; 3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail) 3.2.4. місце проживання користувача (при необхідності) 3.2.5. адреса доставки товару (при необхідності)

3.3. nellys-charm захищає дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок: – IP адреса; – інформація з cookies; – інформація про браузер – час доступу; – реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення Cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. nellys-charm здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою запобігання, виявлення та вирішення технічних проблем, а також для випадків, описаних у цій Політиці.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація неоговорена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п. п. 5.2. і 5.3., а так само випадків описаних у цій Політиці.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача адміністрація може використовувати в цілях: 4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті nellys-charm для його подальшої авторизації, оформлення замовлення та інших дій. 4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту nellys-charm. 4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту nellys-charm, надання послуг та обробки запитів і заявок від Користувача. 4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства. 4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем. 4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту nellys-charm, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису. 4.1.7. Повідомлення Користувачеві по електронній пошті. 4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту nellys-charm. 4.1.9. Надання Користувачеві за його згодою спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту nellys-charm. 4.1.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку (в тому числі електронної), операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на сайті nellys-charm, включаючи доставку Товару, документації або e-mail повідомлень.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади. 5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання сайту nellys-charm, і давати згоду на їх обробку.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачені законом заходи щодо захисту своїх прав.

6.2. Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 справжньої Політики конфіденційності, крім випадків, описаних у цій Політиці.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3., а так само випадків описаних в цій Політиці конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту користувача, або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація: 7.2.1. Стала Публічним Надбанням до її втрати або розголошення. 7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією ресурсу. 7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.2. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про рекламу, Про захист авторських і суміжних прав, Про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.

7.3. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними, тексти і т.д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту nellys-charm, несе особа, яка надала таку інформацію.

7.4. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту nellys-charm, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті nellys-charm. Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, поширювати або створювати похідні роботи на основі такого змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі дії були письмово прямо дозволені власниками такого змісту відповідно до умов окремої угоди.

7.5. Відносно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті nellys-charm) допускається їх поширення за умови, що буде дана посилання на nellys-charm.

7.6. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток, понесений Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого змісту та інших комунікаційних даних, що містяться на сайті nellys-charm або переданих через нього.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що сталися через: використання або неможливості використання сайту, або окремих Сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.

7.8. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену Користувачем на сайті nellys-charm, включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої згоди власника авторського права.

8. Інші положення

8.1. При реєстрації Користувач підтверджує, що буде вказувати правдиву і точну інформацію. Якщо Користувач надає інформацію, яка є помилковою або неточною, або виконавець має розумні підстави підозрювати, що така інформація є помилковою або неточною, Виконавець має право призупинити надання послуг Користувачеві або припинити доступ до сайту.

9. Вирішення спорів

9.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмового пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання спору).

9.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

9.3. При недосягненні угоди спір буде переданий на розгляд арбітражного суду м. Харків.

9.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією застосовується чинне законодавство України.

10. Політика обробки Cookie

10.1. Виконавець використовує cookie для спрощеного доступу Користувача до сайту nellys-charm, а так само для збору статичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії Користувача з сайтом nellys-charm, а так само для отримання інформації, пов’язаної з маркетинговими заходами. Така інформація надається в агрегованій формі і не містить персональних даних.

10.2. Дані можуть передаватися наступним третім особам:

Системам зі збору статистики відвідувань (Google Analytics – https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/, Yandex.ru – http://legal.yandex.ru/confidential/);

10.3. Соціальним мережам, плагіни яких розміщені на сайті (наприклад, Facebook та інше).

10.4. Представники Виконавця або треті особи, з якими ми співпрацюємо, можуть мати доступ до даних файлів cookie.

10.5. Користувач має можливість відмовитися від збору вищевказаної інформації, виконавши наступні дії:

  •  в налаштуваннях браузера встановивши ” Я не приймаю cookie”;
  •  у налаштуваннях браузера встановити ” видалити Cookie”;
  • при заході на сайт nelly s-charm відмовитися від Cookie в спеціальній формі;

11. Додаткові умови

11.1. Адміністрація має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.

11.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті nellys-charm, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

11.3. Адміністрація рекомендує Користувачеві час від часу переглядати умови цієї Політики конфіденційності.

11.4. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за адресою: info@nellys-charm.com

11.5. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://nellys-charm.com/uk/politika-konfidencijnosti/
Оновлено: 12 квітня 2021 рік

Кошик