הצעה ציבורית

חנות מקוונת “Nellys-charm” המיוצגת על ידי FLP המלך ולדימיר Evgenevich EGRPOU 2175922192, הממוקם על שם התחום המכונה בעתיד – להלן nellys-charm.com, המכונה בעתיד “המוכר”, מפרסם הצעה ציבורית על מכירת סחורות בצורה מרחוק.

 1. הגדרת מונחים
  1. הצעה ציבורית (להלן – «הצעה») – ההצעה הציבורית של המוכר, ממוען למעגל לא מוגדר של אנשים, כדי להסיק עם המוכר חוזה המכירה של סחורות מרחוק (להלן – “חוזה”) בתנאים הכלולים בהצעה זו, כולל כל היישומים.
  2. הזמנת מוצרים באתר האינטרנט של החנות המקוונת-עמדות שצוינו על ידי הקונה ממגוון המוצרים המוצעים למכירה בעת ביצוע בקשה לרכישת מוצרים באתר האינטרנט של החנות המקוונת.
  3. מוצר-אובייקט (פריט של בגדים, אביזר, נעליים, מצעים), הציג למכירה בחנות המקוונת.
  4. כרטיס מוצר הוא מידע על מוצר שפורסם בחנות מקוונת. כרטיס מוצר מקוצר נותן לך את האפשרות להציג מספר גדול יותר של מוצרים בדף אחד. כרטיס מפורט מציג את הסחורה עצמה באופן מלא יותר בפירוט.
  5. המוכר הוא יזם אינדיבידואלי
  6. הקונה – כל אדם מוסמך אשר קיבל הצעה ציבורית בתנאים של הצעה זו, ביצוע הזמנות המוצגות באתר nellys-charm.com וכל תת-הדומיינים שלה לצרכים האישיים, הביתיים ואחרים שאינם קשורים לפעילות יזמית.
  7. חנות מקוונת היא אוסף של דפי אינטרנט מקושרים המתפרסמים באינטרנט בכתובת ייחודית (URL): nellys-charm.com. כמו גם תת-הדומיינים שלה.
  8. סעיף הנפקת הזמנות-יחידה נפרדת של החנות המקוונת, המבצעת הנפקת הזמנות לקונים המציינים את הכתובת של הפריט המתאים להנפקת הזמנות כמקום המסירה
  9. חשבון אישי-סעיף אישי ולא נגיש לצדדים שלישיים באתר האינטרנט של החנות המקוונת, המשמש לצורך ביצוע הזמנות ורישום שירותים, כמו גם קבלת הצעות מיוחדות בהתאם לכללים אלה, אשר ניתן לגשת אליהם לאחר הרישום על ידי הזנת פרטי האימות של הקונה.
  10. “מינהל האתר” (להלן – מנהל האתר) – עובדים מורשים לניהול אתר nellys-charm, מארגנים ו / או מבצעים עיבוד של נתונים אישיים וקובעים את יעדי עיבוד הנתונים האישיים, את הרכב הנתונים האישיים שיש לעבד, את הפעולות (פעולות) שבוצעו עם נתונים אישיים.
  11. “משתמש באתר nellys-charm” (להלן משתמש) הוא אדם בעל גישה לאתר nellys-charm באמצעות האינטרנט ומשתמש במידע, בחומרים ובמוצרים של אתר nellys-charm.
  12. “אתר nellys-charm” הוא אוסף של דפי אינטרנט מקושרים המתארחים באינטרנט בכתובת ייחודית (URL): nellys-charm.com. כמו גם תת-הדומיינים שלה.
  13. “קובץ Cookie” הוא פיסת נתונים קטנה שנשלחה על ידי שרת האינטרנט ומאוחסנת במחשב של המשתמש, אשר לקוח אינטרנט או דפדפן אינטרנט מעביר לשרת האינטרנט בכל פעם בבקשת HTTP כאשר מנסים לפתוח את הדף של האתר הרלוונטי.
 2. הוראות כלליות
  1. הנהלת האתר של החנות המקוונת יש את הזכות לבצע שינויים בהצעה ללא הודעה מוקדמת של הקונה.
  2. תוקף ההצעה אינו מוגבל אלא אם צוין אחרת באתר האינטרנט של החנות המקוונת.
  3. המוכר מספק לקונה מידע מלא ואמין על המוצר, כולל מידע על המאפיינים הצרכניים העיקריים של המוצר, מקום הייצור, החומר בכרטיס המוצר.
  4. מנהל האתר רשאי באופן עצמאי וללא הודעה מוקדמת לקונה לבחור ביקורות לפרסום, לרבות:

   * להשאיר ביקורות על מוצרים שפורסמו באתר האינטרנט של החנות המקוונת, לשים הערכות של מוצרים בעת שימוש באתר האינטרנט של החנות המקוונת  כל קונה מורשה;

   * יחד עם המשוב של הקונה יפורסם שמו, שצוין על ידו בחשבונו האישי של החנות המקוונת;

   * אל תפרסם ביקורות, תוכן אשר אינו מתייחס לנושא של אתר האינטרנט של החנות המקוונת, ביצוע רכישות על זה;

   * אל תפרסם ביקורות שתוכנן אינו מתייחס לחוויה האמיתית של שימוש במוצר הרלוונטי;

   * אל תפרסם ביקורות המכילות גסות, הצהרות פוגעניות, כולל תמונות ותמונות שאינן מקובלות לפרסום מנקודת מבט אתית;

   * אל תפרסם ביקורות, הערות המכילות קישורים לאתרים אחרים, נתונים אישיים של צדדים שלישיים;

   * מחק ביקורת שפורסמה בכל עת;

   * לקבוע באופן עצמאי  את המועד האחרון שבמהלכו הביקורות נחשבות רלוונטיות ואשר הן מתפרסמות באתר האינטרנט של החנות המקוונת •

  5. הקונה רשאי להירשם באתר רק 1 (פעם אחת), כלומר, יכול להיות רק חשבון אישי אחד.

  6. הקונה מסכים כי הביקורות וההערכות שהשאירו עשויים להתפרסם ולהשתמש בהם על ידי מנהל האתר באתר האינטרנט של החנות המקוונת או באתרים של צדדים שלישיים ללא הסכמה נוספת של הקונה. במקרה זה, הביקורות והתמונות המצורפות אליו מתפרסמות ומשמשות “כמו שזה”, תוך שמירה על הדקדוק והפיסוק של המחבר, תחת שם הקונה המצוין בחשבון האישי. הקונה יהיה אחראי לאותנטיות של המידע הכלול בביקורות שהם השאירו.

  7. הרוכש מסכים כי הודעות וחומרים שפורסמו באתר האינטרנט של החנות המקוונת עשויים לשמש את nellys-charm, לרבות שירותים ויישומים אחרים של nellys-charm, חומרי פרסום או שיווק המופיעים באתר האינטרנט של nellys-charm, כמו גם משאבים ואתרי אינטרנט אחרים באינטרנט, כדי למשוך תשומת לב של צרכנים אחרים לחנות המקוונת בכללותה או למוצרים ושירותים של צד שלישי, כמפורט על ידי מחבר ההודעה או החומר (כשם המחבר של הקונה, בנוסף לכך, ללא כל התחייבות לספק דוחות על שימוש בהודעות וחומרים כאלה, ללא צורך באישור מיוחד של הקונה וללא תשלום דמי זכויות יוצרים, בכל רחבי העולם ללא הגבלת זמן, עם זכותו של nellys-charm להעניק את זכויות השימוש האמורות בהודעות וחומרים כאלה לצדדים שלישיים.

  8. ההנהלה רשאית לבטל הזמנה עם אמצעי תשלום שלא במזומן לאחר 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה, במקרה של אי קבלת תשלום.

  9. הצהרות, כולל טענות לגבי מוצרים, מתקבלות בכתובת הדואר האלקטרוני: info@nellys-charm.com. במקרה של שליחת תביעה באמצעות דואר אלקטרוני, הקונה מסכים לקבל תשובה לתביעה כזו באופן אלקטרוני.

 3. מחיר המוצר
  1. המחיר עבור כל פריט מופיע באתר האינטרנט של החנות המקוונת.
  2. מחיר הטובין מצוין במטבע גריבני (המטבע אוקראיני), בדולרים, ברובלים של הפדרציה הרוסית, המטבע תלוי ישירות בבחירת המדינה באתר האינטרנט של החנות המקוונת, וכולל מס ערך מוסף.
  3. למוכר הזכות לשנות באופן חד צדדי את המחיר עבור כל פריט מן הסחורה. כל השינויים נכנסים לתוקף מיד לאחר הפרסום, ונחשבים כמובאים לידיעת הקונה מרגע הפרסום כאמור
  4. הרוכש רשאי לאשר או לבטל את ההזמנה לרכישת הטובין אם המחיר משתנה על ידי המוכר לאחר ביצוע ההזמנה.
  5. המוכר אינו רשאי לשנות מחיר הסחורה ששולמה על ידי הקונה
  6. המוכר מציין את עלות השילוח של הטובין באתר החנות המקוונת, למידע נוסף ראה סעיף “משלוח טובין”.
  7. התחייבות הקונה לשלם עבור הסחורה נחשבת כהושלמה מרגע שהמוכר מקבל את הכספים
  8. התחשבנות בין המוכר לקונה עבור הסחורה נעשים על ידי השיטות המפורטות באתר האינטרנט של החנות המקוונת בסעיף “שיטות תשלום”.
 4. ביצוע הזמנה
  1. הזמנת הטובין מתבצעת על ידי הקונה באמצעות שירות של אתר האינטרנט של החנות המקוונת https://nellys-charm.com/korzina/.
  2. בעת ההרשמה באתר האינטרנט של החנות המקוונת, הקונה מתחייב לספק את פרטי הרישום הבאים:
   • שם המשפחה, שם הקונה או האדם שצוין על ידו (הנמען);
   • הכתובת שבה יש לספק את הסחורה (אם המשלוח הוא לכתובת של הקונה);
   • כתובת דואר אלקטרוני;
   • טלפון ליצירת קשר.
   • המוכר מתחייב לעבד את הנתונים האישיים של הקונה ולהבטיח את פרטיותם באופן שנקבע על ידי החקיקה הנוכחית.
  3. שם, כמות, טווח, מחיר המוצר שנבחר על ידי הקונה מצוין בעגלת הקניות של הקונה באתר האינטרנט של החנות המקוונת.
  4. אם המוכר זקוק למידע נוסף, יש לו את הזכות לבקש אותו מהקונה. במקרה של אי מסירת המידע הדרוש על ידי הקונה, המוכר אינו אחראי למוצר שנבחר על ידי הקונה.
  5. על ידי ביצוע ההזמנה, הקונה מאשר כי:
   • א) מכיר באופן מלא את הוראות ההצעה הנוכחית ומקבל אותם;
   • ב) מבין באופן מלא את המשמעות וההשלכות של מעשיו ביחס למסקנה וביצוע של חוזה עם nellys-charm;
  6. על ידי ביצוע ההזמנה, הקונה מסכים כי nellys-charm יכול להפקיד את ביצוע החוזה לצד שלישי, תוך שהוא נשאר אחראי לביצועו בפני הקונה.
  7. nellys-charm רשאית לחסום את האפשרות של הקונה לבצע הזמנה במקרה של ביטול חוזר ונשנה של הזמנות שבוצעו על ידי הקונה, ובמקרה של הפרה של כללים אלה על ידי הקונה.
  8. על ידי ביצוע הזמנה באתר האינטרנט של החנות המקוונת, הקונה מסכים לקבל: (א) הודעות דוא ” ל/הודעות דחיפה, אשר nellys-charm יכול לשלוח לקונה; (ב) הודעות (SMS) למספר הטלפון שצוין על ידי הקונה, כמו גם שיחה עם הצעה להעריך את איכות הפעולה של החנות המקוונת למספר הטלפון שצוין על ידי המשתמש.
  9. הקונה מתחייב לשלם עבור הפריט שהוזמן על פי כללים אלה.
  10. עד למועד ביצוע ההזמנה, הקונה מתחייב להכיר את כל התנאים של הצעה זו, כמו גם רכישת מוצרים באתר האינטרנט של החנות המקוונת. יחד עם זאת, טעויות ברורות, כולל שגיאות הקלדה שנעשו בתיאור המוצר או בתיאור השירות, אינן מחייבות מבחינה משפטית.
  11. קבלת תנאי הצעה זו על ידי הקונה על ידי הזנת הנתונים הרלוונטיים בטופס ההרשמה באתר האינטרנט של החנות המקוונת או בעת ביצוע הזמנה באמצעות שירות של אתר האינטרנט של החנות המקוונת https://nellys-charm.com/korzina/. לאחר ביצוע ההזמנה באמצעות שירות של אתר האינטרנט של החנות המקוונת https://nellys-charm.com/korzina / נתוני הקונה נרשמים במסד הנתונים של המוכר. לאחר אישור ההזמנה של המוצר שנבחר, הקונה מספק למפעיל את המידע הדרוש בהתאם לצו המצוין בסעיף 4.2. הצעה אמיתית.
  12. המוכר אינו אחראי לתוכן והאמינות של המידע המסופק על ידי הקונה בעת ביצוע ההזמנה.
  13. הקונה הוא אחראי על האמינות של המידע שסופק בעת ביצוע ההזמנה.
  14. חוזה המכירה בשיטה מרחוק בין המוכר לקונה נחשב חתום מרגע קבלת ההודעה למוכר על כוונתו של הקונה לרכוש את הסחורה.
  15. ל-nellys-charm יש את הזכות לדרוש מהקונה 100% תשלום מראש של הפריט שהוזמן. ל-nelly s-charm יש את הזכות לסרב לקונה לבצע הזמנה ולספק את הסחורה בהיעדר תשלום כזה.
  16. הקונה יכול להשתמש בטכנולוגיית קובצי cookie, משואות אינטרנט, פיקסלים, אחסון הדפדפן המקומי של הקונה, סקריפטים, מזהים, מידע על כתובת ה-ip של המבקר באתר כדי לספק מספר שירותים.
   1. המוכר משתמש בקובצי cookie למטרות כאלה: העדפות, שירותים, אבטחה, הודעות, פרסום, ניתוח פעולות של חנות מקוונת. מידע זה אינו משמש לזיהוי הרוכש ואינו ניתן להעברה לצדדים שלישיים, פרט לכך שהנתונים עשויים להיות משותפים לצדדים שלישיים הבאים:

    מערכות איסוף נתונים סטטיסטיים של ביקורים (Google Analytics – https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/. Yandex.ru _ http://legal.yandex.ru/confidential/);

   2. הקונה רשאי להשבית את השימוש בקובצי cookie באמצעות המכשיר או הדפדפן שבהם נעשה שימוש, או בעת כניסה לחנות המקוונת, דבר שישפיע על המשך השימוש בחנות המקוונת.
  17. המוכר רשאי לשלוח לקונה הודעות פרסום ומידע באמצעות דואר אלקטרוני ו-sms-דיוור עם מידע על הנחות, מבצעים, כניסות חדשות, וכו ‘ תדירות של דיוור נקבע על ידי המוכר באופן חד צדדי.
 5. משלוח והעברת הסחורה לקונה
  1. המוכר מספק לקונה שירותי משלוח של סחורות באחת מהשיטות המפורטות באתר האינטרנט של החנות המקוונת בסעיף “משלוח של סחורות”.
  2. אם חוזה המכירה של הטובין בשיטה מרחוק (להלן – החוזה) הוא סיכם עם תנאי המסירה של הטובין לקונה, המוכר חייב בתוך המועד המשוער שנקבע על ידי החוזה כדי לספק את הסחורה למקום שצוין על ידי הקונה, בהתאם למדינה ומיקומה.
  3. הקונה מציין את מקום מסירת הטובין בעת ביצוע ההזמנה לרכישת הטובין.
  4. תקופת המסירה של הסחורה לקונה מורכבת ממועד עיבוד ההזמנה ומועד המסירה.
  5. המוכר מנסה לשמור על זמני אספקה מוסכמים ככל האפשר. המוכר אינו אחראי לעיכובים אפשריים במשלוח בשל נסיבות בלתי צפויות שהתרחשו לא באשמתו של המוכר, שלא ניתן היה לספק.
  6. הקונה מתחייב לקבל את ההזמנה בתוך זמן אספקה מוסכם. הסחורה שנמסרה מועברת ללקוח, ובהיעדרו – כל אדם שהציג את אישור ההזמנה או מסמך אחר המאשר את אישור משלוח הטובין.
  7. מידע על המוצר מובא לידיעת הקונה בתיעוד הטכני המצורף למוצר, על התוויות, על ידי סימון או בדרך אחרת שאומצה עבור סוגים מסוימים של סחורות.
  8. החזרת הטובין אפשרית עד 14 ימים מיום קבלת הטובין על פי החקיקה של אוקראינה, מידע נוסף ניתן למצוא בדף באתר האינטרנט של החנות המקוונת “החזרת הטובין»
  9. בביצוע המוכר של התחייבויותיו לקונה, האחרון חייב לדווח על כל הנתונים הדרושים המזהים אותו באופן חד משמעי כקונה, ומספיק כדי לספק לקונה את הסחורה ששולמה לו.

  10. nellys-charm רשאית שלא לספק את הסחורה לקונה “עד הדלת”, לרבות ללא תשלום מראש של 100% של הסחורה שהוזמנה, בכתובת שצוינה בעת ביצוע ההזמנה על ידי הקונה, ולהעביר את הסחורה על ידי משלוח לנקודת ההנפקה שצוינה על ידי הקונה.

  11. תנאי מוקדם להחזרת הסחורה הם:
   1. אין עקבות של שימוש.
   2. נוכחות של תווית ממותגת ותווית.
   3. שלמות האריזה והאריזה.
   4. תצוגת סחורות.
   5. נוכחות של המחאה סחורה של המוכר.
  12. האחריות לשלמות ובטיחות הטובין מוטלת על ידי חברות הספנות.
  13. לאחר קבלת ההזמנה, לא יתקבלו תביעות לגבי הכמות, השלמות והסוג של הסחורה.
 6. כוח עליון
  1. כל אחד מהצדדים פטור מאחריות לאי-מילוי מלא או חלקי של התחייבויותיו על פי הסכם זה, אם אי-מילוי זה נגרם על ידי נסיבות של כוח בלתי ניתן לעצירה שהתעוררו לאחר חתימת הסכם זה. “נסיבות של כוח בלתי ניתן לעצירה” משמעותן אירועים או נסיבות יוצאי דופן שצד כזה לא יכול היה לחזות או למנוע באמצעים העומדים לרשותו. אירועי חירום או נסיבות כאלה כוללים, בין היתר: שביתות, שיטפונות, שריפות, רעידות אדמה ואסונות טבע אחרים, מלחמות, פעולות צבאיות, פעולות של גופים ממשלתיים רוסים או זרים, וכל נסיבות אחרות מעבר לשליטה סבירה של כל אחד מהצדדים. שינויים בחקיקה הנוכחית או בתקנות המשפיעות במישרין או בעקיפין על כל אחד מהצדדים אינם נתפסים בנסיבות של כוח בלתי עביר, עם זאת, במקרה של שינויים כאלה, אשר אינם מאפשרים לכל אחד מהצדדים למלא את כל התחייבויותיה על פי הסכם זה, הצדדים נדרשים להחליט באופן מיידי על סדר העבודה לתיקון בעיה זו על מנת להבטיח כי הצדדים ימשיכו בביצוע הסכם זה.
 7. אחריות הצדדים
  1. על אי עמידה או אכיפה בלתי הולמת של תנאי הסכם זה הצדדים אחראים בהתאם לחקיקה של אוקראינה.
  2. כל המידע הטקסטואלי ותמונות גרפיות פורסמו בחנות המקוונת יש בעל זכויות יוצרים לגיטימי, שימוש בלתי חוקי של מידע ותמונות אלה הוא נרדף על פי החקיקה הנוכחית של אוקראינה.
 8. תנאים אחרים
  1. כל המחלוקות הקשורות לכישלון, או ביצוע לא תקין של התחייבויותיה על פי הסכם זה הצדדים ינסו לפתור במהלך המשא ומתן.
  2. במקרה של אי קבלת הסכמה במהלך המשא ומתן, סכסוכים ייפתרו בבית המשפט בהתאם לחקיקה הנוכחית של אוקראינה.
Shopping Cart