מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו של נתונים אישיים (להלן – מדיניות פרטיות) חלה על כל המידע שאתר nellys-charm, (להלן – nellys-charm) הממוקם בשם הדומיין nellys-charm.com (כמו גם תת-הדומיינים שלה), יכול לקבל על המשתמש במהלך השימוש באתר nellys-charm.com (כמו גם תת-הדומיינים שלה), התוכניות והמוצרים שלה.

1. הגדרת מונחים

1.1 מדיניות פרטיות זו משתמשת במונחים הבאים:

1.1.1. “מינהל האתר” (להלן – המינהל) – עובדים מורשים לניהול אתר nellys-charm, מארגנים ו / או מבצעים עיבוד של נתונים אישיים וקובעים את יעדי עיבוד הנתונים האישיים, את הרכב הנתונים האישיים שיש לעבד, את הפעולות (פעולות) שבוצעו עם נתונים אישיים.

1.1.2. “נתונים אישיים” – כל מידע המתייחס באופן ישיר או עקיף לאדם מסוים או מוגדר (נושא של נתונים אישיים).

1.1.3. “עיבוד נתונים אישיים” – כל פעולה (פעולה) או מכלול הפעולות (פעולות) המתבצעות באמצעות או ללא שימוש באמצעי אוטומציה כגון נתונים אישיים, לרבות איסוף, הקלטה, שיטתיות, צבירת, אחסון, חידוד (עדכון, שינוי), אחזור, שימוש, העברה (הפצה, מתן, גישה), אי-התאמה אישית, חסימה, מחיקה, השמדת נתונים אישיים.

1.1.4. “סודיות של נתונים אישיים” – חובה על ידי המפעיל או אדם אחר גישה לנתונים אישיים דרישה שלא לאפשר הפצה ללא הסכמת הנושא של נתונים אישיים או כל סיבה חוקית אחרת.

1.1.5. “אתר nellys-charm” הוא אוסף של דפי אינטרנט מקושרים המתארחים באינטרנט בכתובת ייחודית (URL): nellys-charm.com. כמו גם תת-הדומיינים שלה.

1.1.6. “תת-דומיינים” הם דפים או אוסף של דפים הממוקמים בדומיינים ברמה השלישית, השייכים לאתר nellys-charm, כמו גם דפים זמניים אחרים, אשר בתחתית יש את פרטי הקשר של הממשל

1.1.7. “משתמש באתר nellys-charm” (להלן משתמש) הוא אדם בעל גישה לאתר nellys-charm באמצעות האינטרנט ומשתמש במידע, בחומרים ובמוצרים של אתר nellys-charm.

1.1.8. “קובץ Cookie” הוא פיסת נתונים קטנה שנשלחה על ידי שרת האינטרנט ומאוחסנת במחשב של המשתמש, אשר לקוח אינטרנט או דפדפן אינטרנט מעביר לשרת האינטרנט בכל פעם בבקשת HTTP כאשר מנסים לפתוח את הדף של האתר הרלוונטי.

1.1.9. “כתובת IP” היא כתובת רשת ייחודית של צומת ברשת מחשבים שדרכה המשתמש מקבל גישה ל-nellys-charm.

1.1.10. “מוצר” – אובייקט (פריט של בגדים, אביזר, נעליים, מצעים), הציג למכירה בחנות המקוונת.

1.1.11. “חנות מקוונת” היא אוסף של דפי אינטרנט מקושרים המתפרסמים באינטרנט בכתובת ייחודית (URL): nellys-charm.com. כמו גם תת-הדומיינים שלה.

2. הוראות כלליות

2.1. השימוש באתר nellys-charm על ידי המשתמש מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו ולתנאים לעיבוד הנתונים האישיים של המשתמש.

2.2. במקרה של אי-הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות, על המשתמש להפסיק את השימוש באתר nellys-charm .

2.3. מדיניות פרטיות זו חלה על אתר nellys-charm (כמו גם על תת-הדומיינים שלו). nellys-charm אינה שולטת או אחראית לאתרים של צדדים שלישיים שאליהם המשתמש יכול לעקוב אחר הקישורים הזמינים באתר nellys-charm.

2.4. הממשל אינו בודק את תקפותם של נתונים אישיים המסופקים על ידי המשתמש.

2.5. הקונה מאשר את הסכמתו כי:

  • נתוני רישום (כולל נתונים אישיים) ניתנים להם בהתנדבות;
  • נתוני רישום (כולל נתונים אישיים) מועברים בצורה אלקטרונית דרך ערוצי התקשורת הפתוחים של רשת האינטרנט»;
  • הסכמה זו של הרוכש לעיבוד נתוני הרישום שלו (לרבות נתונים אישיים) היא בלתי מוגבלת ועשויה להיזכר על ידי הרוכש או נציגו החוקי על ידי הגשת בקשה בכתב שהועברה ל-nellys-charm.

3. נושא מדיניות הפרטיות

3.1. מדיניות פרטיות זו קובעת את התחייבויותיה של רשות הסודיות, למעט אלה המתוארות במדיניות זו, ולהבטיח את הגנת הפרטיות של המידע האישי שהמשתמש מספק לבקשת הממשל בעת ההרשמה לאתר nellys-charm, בעת ההרשמה לניוזלטר של דואר אלקטרוני או בעת ביצוע הזמנה, או באמצעות טופס יצירת קשר של משוב.

3.2. הנתונים האישיים המותרים לעיבוד במסגרת מדיניות פרטיות זו ניתנים על ידי המשתמש על ידי מילוי הטפסים באתר nellys-charm וכוללים את הפרטים הבאים: 3.2.1. שם משפחה, שם פרטי, משתמש; 3.2.2. טלפון ליצירת קשר של המשתמש; 3.2.3. כתובת דואר אלקטרוני (דואר אלקטרוני) 3.2.4. מקום מגוריו של המשתמש (במידת הצורך) 3.2.5. כתובת למשלוח סחורות (במידת הצורך)

3.3. nellys-charm מגן על הנתונים המועברים באופן אוטומטי בעת ביקור בדפים: – כתובת IP; – מידע מעוגיות ; – מידע על הדפדפן-זמן גישה; – הפניה (כתובת הדף הקודם).

3.3.1. השבתת קובצי Cookie עלולה לגרום לחוסר יכולת לגשת לחלקים של האתר הדורשים הרשאה.

3.3.2. nellys-charm אוסף נתונים סטטיסטיים על כתובות ה-IP של המבקרים שלה. מידע זה משמש כדי למנוע, לזהות ולפתור בעיות טכניות, כמו גם במקרים המתוארים במדיניות זו.

3.4. כל מידע אישי אחר שלא נאמר לעיל (היסטוריית ביקורים, דפדפנים בשימוש, מערכות הפעלה, וכו’) כפוף לאחסון אמין ולא הפצה, למעט במקרים המפורטים בסעיף 5.2. ו-5.3., כמו גם מקרים המתוארים במדיניות זו.

4. מטרות איסוף המידע האישי של המשתמש

4.1. הנתונים האישיים של המשתמש יכולים להשתמש על ידי הממשל למטרות: 4.1.1. זיהוי משתמש שנרשם באתר nellys-charm לצורך הרשאתו, ביצוע ההזמנה ופעולות אחרות. 4.1.2. מתן למשתמש גישה לנתונים מותאמים אישית באתר nellys-charm. 4.1.3. יצירת משוב מהמשתמש, כולל הפניית הודעות, בקשות הנוגעות לשימוש באתר nellys-charm, מתן שירותים וטיפול בבקשות וביישומים מהמשתמש. 4.1.4. זיהוי המיקום של המשתמש כדי להבטיח אבטחה, למנוע הונאה. 4.1.5. אישורים של תקפות ושלמות של נתונים אישיים שסופקו על ידי המשתמש. 4.1.6. יצירת חשבון כדי להשתמש בחלקים של האתר nellys-charm אם המשתמש נתן את הסכמתו ליצור את החשבון. 4.1.7. הודעות משתמש באמצעות דואר אלקטרוני. 4.1.8. לספק למשתמש תמיכה טכנית יעילה כאשר נתקלים בבעיות הקשורות לשימוש באתר nellys-charm. 4.1.9. מתן למשתמש בהסכמתו להצעות מיוחדות, מידע על מחירים, עלוני חדשות ומידע אחר מטעם אתר nellys-charm. 4.1.10. ביצוע פעילויות פרסום בהסכמת המשתמש.

5. שיטות ועיתוי לעיבוד מידע אישי

5.1. עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש מתבצע ללא הגבלת זמן, בכל דרך חוקית, לרבות במערכות מידע של נתונים אישיים באמצעות אוטומציה או ללא שימוש באמצעים כאלה.

5.2. המשתמש מסכים כי הממשל רשאי להעביר נתונים אישיים לצדדים שלישיים, בפרט לשירותי שליחים, לארגוני דואר (כולל דואר אלקטרוני), למפעילי תקשורת, אך ורק לצורך ביצוע ההזמנה של המשתמש המופיע באתר nellys-charm, לרבות מסירת מוצרים, תיעוד או הודעות דואר אלקטרוני.

5.3. הנתונים האישיים של המשתמש עשויים להיות מועברים לרשויות המוסמכות של המדינה. 5.4. במקרה של אובדן או גילוי של נתונים אישיים, המינהל רשאי שלא להודיע למשתמש על אובדן או גילוי של נתונים אישיים.

5.5. הממשל נוקט באמצעים ארגוניים וטכניים הדרושים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה בלתי הולמת או מקרית, הרס, שינוי, חסימה, העתקה, הפצה, וכן פעולות בלתי הולמות אחרות של צדדים שלישיים.

6. זכויות וחובות של הצדדים

6.1. המשתמש זכאי:

6.1.1. קבלת החלטה חופשית לספק את הנתונים האישיים שלך הדרושים כדי להשתמש באתר nellys-charm ולתת את הסכמתך לעבד אותם.

6.1.2. לעדכן, להשלים את המידע שסופק על נתונים אישיים במקרה של שינוי במידע זה.

6.1.3. המשתמש רשאי לדרוש מהממשל להבהיר את הנתונים האישיים שלו, לחסום אותם או להרוס אותם במקרה שהנתונים האישיים אינם שלמים, מיושנים, לא מדויקים, מתקבלים באופן בלתי חוקי או אינם נחוצים למטרה המוצהרת של העיבוד, או לנקוט בצעדים שנקבעו בחוק כדי להגן על זכויותיו.

6.2. הממשל מחויב:

6.2.1. השתמש במידע שהתקבל אך ורק למטרות המפורטות בסעיף 4 למדיניות פרטיות זו, למעט במקרים המתוארים במדיניות זו.

6.2.2. כדי לשמור על מידע סודי בסוד, לא לחשוף אותו ללא אישור מראש ובכתב של המשתמש, ולא לבצע מכירה, שיתוף, פרסום או גילוי של כל אמצעי אפשרי אחר של הנתונים האישיים המועברים על ידי המשתמש, למעט סעיפים 5.2 ו-5.3., כמו גם מקרים המתוארים במדיניות פרטיות זו.

6.2.3. לנקוט אמצעי זהירות כדי להגן על הפרטיות של הנתונים האישיים של המשתמש על פי הסדר המשמש בדרך כלל כדי להגן על סוג זה של מידע במחזור העסקי הקיים.

6.2.4. חסימה של נתונים אישיים הנוגעים למשתמש הרלוונטי, מיום פנייה או בקשה של המשתמש, או נציגו החוקי או הרשות המוסמכת להגנה על זכויותיהם של נושאים של נתונים אישיים לתקופת האימות, במקרה של זיהוי של נתונים אישיים כוזבים או פעולה בלתי הולמת.

7. אחריות הצדדים

7.1. במקרה של אובדן או חשיפה של מידע רגיש, הממשל אינו אחראי אם מידע רגיש זה: 7.2.1. הפכה לנחלת הכלל לפני שאבדה או נחשפה. 7.2.2. התקבל מצד שלישי עד למועד קבלתו על ידי הממשל של המשאב. 7.2.3. נחשף בהסכמת המשתמש.

7.2. המשתמש אחראי באופן מלא לציית לדרישות החוק של אוקראינה, לרבות חוקים על פרסום, הגנה על זכויות יוצרים וזכויות קשורות, הגנה על סימנים מסחריים וסימני שירות, אך לא מוגבל לאלה המפורטים, כולל אחריות מלאה לתוכן וצורה של חומרים.

7.3. המשתמש מכיר בכך שהאחריות לכל מידע (לרבות, אך לא רק: קבצי נתונים, טקסטים וכו’) שאליו ניתן לגשת כחלק מאתר nellys-charm מוטלת על האדם המספק מידע כזה.

7.4. המשתמש מסכים כי המידע המסופק לו כחלק מאתר nellys-charm עשוי להיות אובייקט של קניין רוחני, אשר הזכויות עליו מוגנות ושייכות למשתמשים, שותפים או מפרסמים אחרים המפרסמים מידע כזה באתר nellys-charm. המשתמש אינו רשאי לבצע שינויים, לחכור, להעביר את תנאי ההלוואה, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות על בסיס תוכן כזה (באופן מלא או חלקי), אלא אם כן פעולות כאלה הורשו בכתב במפורש על ידי הבעלים של תוכן כזה בהתאם לתנאי הסכם נפרד.

7.5. תוכן טקסט (מאמרים, פרסומים הנמצאים ברשות הציבור החופשי באתר nellys-charm) מותר להפצתם בתנאי שיינתן קישור ל-nellys-charm.

7.6. הרשות אינה אחראית למשתמש בגין כל אובדן או נזק שנגרם על ידי המשתמש כתוצאה ממחיקה, כישלון או חוסר יכולת לשמור כל תוכן או נתוני תקשורת אחרים הכלולים באתר nellys-charm או מועברים באמצעותו.

7.7. ההנהלה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב: שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר או בשירותים בודדים; גישה לא מורשית לתקשורת של המשתמש; הצהרות או התנהגות של כל צד שלישי באתר.

7.8. הרשות אינה אחראית לכל מידע המופיע באתר nellys-charm, לרבות אך לא רק: מידע המוגן בזכויות יוצרים, ללא הסכמתו הישירה של בעל זכויות היוצרים.

8. הוראות אחרות

8.1. בעת ההרשמה, המשתמש מאשר כי הוא יציין מידע נכון ומדויק. אם המשתמש מספק מידע שהוא כוזב או לא מדויק, או אם למבצע יש סיבה סבירה לחשוד שמידע כזה הוא כוזב או לא מדויק, למבצע יש זכות להשעות את מתן השירות למשתמש או להפסיק את הגישה לאתר.

9. פתרון סכסוכים

9.1. לפני הפנייה לבית המשפט לתביעה על סכסוכים הנובעים מהיחסים בין המשתמש לבין הממשל, החובה היא להגיש תביעה (הצעה בכתב או הצעה אלקטרונית להסדר מרצון של המחלוקת).

9.2. הנמען של התביעה בתוך 30 ימים קלנדריים מיום קבלת התביעה, בכתב או באופן אלקטרוני מודיע המבקש של התביעה על תוצאות הבדיקה של התביעה.

9.3. אם לא תגיע להסכם, המחלוקת תועבר לבית המשפט לבוררות של חרקוב.

9.4. מדיניות פרטיות זו ויחסים בין המשתמש לבין הממשל חל החקיקה הנוכחית של אוקראינה.

10. מדיניות טיפול בעוגיות

10.1. המבצע משתמש בקובצי cookie כדי להקל על המשתמש לגשת לאתר nellys-charm, כמו גם כדי לאסוף מידע סטטי כדי לשפר את האינטראקציה של המשתמש עם האתר nellys-charm, כמו גם כדי לקבל מידע הקשור לפעילויות שיווק. מידע כזה מסופק בצורה מצטברת ואינו מכיל נתונים אישיים.

10.2. הנתונים עשויים להיות משותפים לצדדים שלישיים הבאים:

מערכות איסוף נתונים סטטיסטיים של ביקורים (Google Analytics – https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/. Yandex.ru _ http://legal.yandex.ru/confidential/);

10.3. רשתות חברתיות שתוספים שלהן מתארחים באתר (לדוגמה, Facebook וכאלה).

10.4. נציגים של אמן או צדדים שלישיים שאיתם אנו משתפים פעולה עשויים להיות בעלי גישה לנתונים של קובצי cookie.

10.5. למשתמש יש אפשרות לבטל את הסכמתו לאיסוף המידע הנ ” ל על ידי ביצוע השלבים הבאים:

• בהגדרות הדפדפן על ידי הגדרת ” אני לא מקבל עוגיות”;

• בהגדרות הדפדפן להגדיר ” למחוק קובצי Cookie”;

• בעת כניסה לאתר nellys-charm, בטל את הסכמתך לעוגיות בטופס מיוחד;

11. תנאים נוספים

11.1. המינהל רשאי לבצע שינויים במדיניות פרטיות זו ללא הסכמת המשתמש.

11.2. מדיניות הפרטיות החדשה תיכנס לתוקף מאז פרסומה באתר nellys-charm, אלא אם כן צוין אחרת על ידי המהדורה החדשה של מדיניות הפרטיות.

11.3. ההנהלה ממליצה למשתמש להציג מעת לעת את התנאים וההגבלות של מדיניות פרטיות זו.

11.4. יש לדווח על כל ההצעות או השאלות הנוגעות למדיניות פרטיות זו בכתובת: info@nellys-charm.com

11.5. מדיניות הפרטיות הנוכחית מתפרסמת בדף בכתובת https://nellys-charm.com/politika-konfidencialnosti/
עודכן: 12 באפריל 2021

Shopping Cart