FAQ

ההזמנה מעובדת בתוך 1-3 ימי עבודה, במהלך תקופת המבצע, תקופת העיבוד עשויה להשתנות. זמני האספקה משתנים בהתאם ליישוב.


מהעמוד הראשי של החשבון, תוכל להציג את ההזמנות האחרונות שלך, להגדיר את כתובת החיוב ואת כתובת המשלוח, ולשנות את הסיסמה ואת המידע הבסיסי.

Shopping Cart